DYDAKTYKA

dr inż. Aleksander Trochanowski

  


               ĆWICZENIA 01-03 - PRZYGOTOWAĆ DANE DO RSA ZGODNIE Z OPISEM W ĆWICZENIU, PRZEPROWADZIĆ OBLICZENIA.

                        RAMA PRZESTRZENNA, WYMIAROWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH     

                        RAMA PŁASKA, WYMIAROWANIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH               

                        PŁYTA ŻELBETOWA, WYMIAROWANIE ZBROJENIA                                         

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

              ĆWICZENIA 04 - 08  - DLA PODANYCH PRZYKŁADÓW (ŚCIĄGNĄĆ PLIKI *,rtd) WYKONAĆ OPERACJE ZGODNIE Z OPISEM

                                                                              WYNIKI WYGENEROWAĆ I ZAPISAĆ DO PLIKU

                                                            UWAGA PRZYKŁADY ZAPISANE W WERSJI RSA 2009

                        BIUROWIEC:                                 

                                                                                - zdefiniować obciążenia na konstrukcję zgodnie z normą obciążeń

                                                                                - zdefiniować kombinacje obciążeń

                                                                                - przeprowadzić obliczenia statyczne

                                                                                - zwymiarować wybrane elementy konstrukcji

 

                        HALA:                                             

                                                                                - przeprowadzić obliczenia statyczne

                                                                                - zwymiarować zbrojenie wybranego słupa

                                                                                - wygenerować rysunek zbrojeniowy słupa

                                                                                - przeprowadzić wymiarowanie elementów stalowych w grupach dla dwu różnych grup profili (np. HEA, HEB)

 

                        FUNDAMENT:                               

                                                                                - przeprowadzić obliczenia statyczne

                                                                                - zwymiarować zbrojenie płyty fundamentowej

                                                                                - wygenerować mapy naprężeń w płycie

                                                                                - wygenerować mapy przekroju zbrojenia płyty

 

                        WIEŻOWIEC                                  

                                                                                - przeprowadzić obliczenia statyczne

                                                                                - wygenerować mapy dla wybranych elementów

                                                                                - zwymiarować wybrane elementy

                                                                                - wygenerować rysunek dla wybranych elementów

 

                        KONSTRUKCJA STALOWA:      

                                                                                - zdefiniować grupy dla wymiarowania prętów stalowych

                                                                                - zdefiniować przekroje dla grup

                                                                                - zwymiarować elementy w grupach