KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE KREŚLENIA CAD

dr inż. Aleksander Trochanowski

        

KURS AUTOCAD'A

           

                                                                                1.  AutoCAD    kurs podstawowy

                                                                                2.  AutoCAD    kurs dla średniozaawansowanych

                                                                                3.  AutoCAD    kurs dla zaawansowanych

                                                                                4.  Visual Basic dla AutoCAD-a    kurs podstawowy"

ZALICZENIE

Na zaliczenie należy wykonać zadany rysunek w ACAD'dzie, w czasie zajęć. Czas na wykonanie rysunku dwie godziny lekcyjne.

Rysunek powinien spełniać następujące wymogi:

 

1. Rysunek wykonany w przestrzeni modelu w skali 1:1

2. Zorganizowany układ warstw, style tekstu, style wymiarowania,

3. W przestrzeni "papieru" przygotować rysunek do wydruku:

        rysunek główny w skali 1:50,

        detal w skali 1:10,   

        ramka,

        tabelka rysunku jako blok z atrybutami.

 

 

Do wykonania będzie jeden z następujących rysunków:   01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Należy kliknąć na nr rys. następnie prawy klawisz myszy i zapisać rys. na dysk, następnie wykonać rysunek w ACAD'dzie

Wymiary określić z rysunku, np. zakładając szerokość drzwi 90 cm, pozostałe wymiary ze skali.

  

 SPOSÓB OCENY
rysunek: element obniżenie oceny
  warstwy, gr. Linii 0,5  
  style wymiarowania 0,5  
  style tekstu 0,5  
  rzutnie rys główny 0,5  
  rzutnie szczegół 0,5  
  blok z atrybutami 0,5  
  rysunek:    
  modułowość wymiarów 0,25  
  szrafury 0,25  
  poprawność wymiarowania 0,25  
  opisy pomieszczeń 0,25  
  opisy warstw  przegród 0,25  
  oznaczenia 0,25  
  opisy okna 0,25  
  opisy drzwi 0,25  
  ogólna poprawność rysunku 0,25  
  SUMA 5,25 0
       
termin: przestrzeganie terminów przejściowych 1,5  

 

TERMINY PRZEJŚCIOWE

Zakres

termin [tydz.]

prototyp: warstwy, ustawienia rys. style wymiarowania, tekstowe, jednostki 3
ściany nośne, działowe 5
otwory okienne, drzwiowe, opisy, schody 7
warstwy przegród, opisy, opisy pomieszczeń, szrafury 9
wymiarowanie 11
organizacja układu, ramka, tabelka, przygotowanie do wydruku, ustawienia strony, rzutnie 13
ZALICZENIE 14-15