PRACE DYPLOMOWE

dr inż. Aleksander Trochanowski

  


Instytut I-2, Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania

 

 

2013/2014 Praca inżynierska

TEMAT PRACY

DYPLOMANT

Projekt konstrukcji budynku biurowego konstrukcja szkieletowa, żelbetowa

Dyplomant:    Śliwińska Katarzyna

Projekt konstrukcji hali centrum handlowego z częścią logistyczną

Dyplomant:    Knychała Hubert 
Projekt konstrukcji żelbetowego parkingu wielopoziomowego Dyplomant:    Kosoń Damian 
Projekt konstrukcji hali sportowej z zapleczem odnowy biologicznej Dyplomant:    Muszyński Marcin 
Projekt konstrukcji hali wysokiego składowania z częścią logistyczną Dyplomant:    Gierałtowski Damian 

2013/2014 Praca magisterska

TEMAT PRACY

DYPLOMANT

Prefabrykacja elementów żelbetowych – projekt hali produkcyjnej w technologii prefabrykowanej. Dyplomant:      Nisztuk Janusz
Metody zabezpieczeń konstrukcji na oddziaływania parasejsmiczne - Projekt hali na terenie oddziaływań górniczych Dyplomant:      Zielony Karolina
Projektowanie posazdzek przemysłowych zbrojonych zbrojeniem rozproszonym - Projekt hali wysokiego składowania Dyplomant:      Musielski Mateusz
Technologie zabezpieczeń konstrukcji przed wodami gruntowymi - Projekt budynku z garażami podziemnymi. Dyplomant:      Kral Piotr
Zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji - Projekt hali magazynowej materiałów łatwopalnych Dyplomant: