Witam na mojej stronie

dr inż. Aleksander Trochanowski

     

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE

dr inżynier budownictwa lądowego studia w latach 1974-1979 - Politechnika Wrocławska, Teoria Konstrukcji, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, obrona pracy doktorskiej w zakresie konstrukcji żelbetowych – 1981r.

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

1.      Uprawnienia Projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z dnia 03.06.1992 nr 165/92/UW, wydane przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział gospodarki przestrzennej.

-     Upoważniony do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:

-          konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli

-          architektonicznych w budownictwie osób fizycznych

2.      Uprawnienia Wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z dnia 03.06.1992 nr 165/92/UW, wydane przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział gospodarki przestrzennej.

Upoważniony do:

-          kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli.

3.      Uprawnienia konserwatorskie z dnia 22.07.1996, nr 28/96, wydane przez Państwową Służbę ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

Upoważniony do wykonywania prac projektowych w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej przy zabytkach nieruchomych.